بایگانی برچسب

جهانی‌سازی

جهانی‌سازی و ابزارهای جهانی‌شدن

یش از یک دهه از پدیدار شدن واژه جهانی سازی Globalization می گذرد و مباحث متعددی را در عرصه های مختلف پدید آورده و نظریات متعددی نیز از سوی صاحبان نظر در این زمینه بیان شده است. در اینجا به دنبال تکرار بحثهای گذشته نیستیم،…

جهانی‌سازی‌ اسلامی، جهانی‌سازی‌ غربی‌

مصلحان‌ اجتماعی‌ و صاحب‌نظران‌ فلسفه‌ سیاسی، درمان‌ دردهای‌ جامعه‌ بشری‌ و برطرف‌شدن‌ تضادها، استثمارها، استبدادها، استعمارها، فاصله‌ ناهنجار کشورها و انسان‌ها و... را در پرتو برپایی‌ نظام‌ واحد و جهانی‌سازی‌ مدیریت‌ اجتماعات‌ انسانی،…

روندهای کلی در جهان معاصر

در جهان امروز چهار روند کلان به چشم می خورد: ۱- جهانی سازی ۲- منطقه گرایی ۳- دمکراسی گرایی ۴- افول سکولاریسم 1- جهانی سازی: ابتدا باید گفت که تعبیر و تفسیر از جهانی شدن متنوع و گوناگون است. آمریکایی ها مراد خود از جهانی سازی…