بایگانی برچسب

جورجو آگامبن

مقدمه‌ ای بر پژوهش در جامعه‌ شناسی خانواده در ایران

به نظر مي رسد كه پژوهش هاي جامعه شناسانه در ايران درباره نهاد خانواده، بيش از ساير زمينه ها انجام شده و به همين دليل، تصوير دقيق تري از اين نهاد در اختيار است. شايد اين تصور درست باشد، زيرا به چند علت امكان و علاقه پژوهشگران براي مطالعه…

بربریت با چهره‌ای انسانی؛ بزرگ‌ترین تهدید ویروس کرونا

اسلاوی ژیژک مترجم: نوید گرگین روزنامه شرق شماره ۳۶۸۰ (شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹) ، صفحه ۴ (اندیشه) امر ناممکن اتفاق افتاده و جهانی که می شناختیم از حرکت باز ایستاده است. اما کدام نظم جهانی پس از پایان بیماری عالم گیر ویروس کرونا ظاهر خواهد…