بایگانی برچسب

جی سی آر

میانگین تاثیر مقاله (Article Influence)

میانگین تاثیر یک مقاله را (در 5 سال اول انتشارش) در اعتبار یک مجله مورد سنجش قرار می دهد. داده های مربوط از جی سی آر استخراج می شود. این شاخص با عنوان شاخص نفوذ مقاله نیز شناخته می شود. شاخص نفوذ مقاله میانگین تاثیر هر مقاله در میان سایر…