بایگانی برچسب

حاکمیت ملی

شتاب در پدیده‌ فرسایش حاکمیت

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دهه‌ی 90 شعار جدیدی به خود گرفت. این شعار «جهانی شدن» بود. گذشته از اینکه پدیده‌ی جهانی شدن امری جدید است یا ریشه در گذشته‌های دور و نزدیک دارد و اینکه آیا طرحی تنظیم شده است یا فرآیندی خودکار، این واقعیت…