بایگانی برچسب

حمید پارسانیا

عینیت بخشی به عدالت اجتماعی رمز برون رفت از مشکلات امروز است

اساتید و صاحبنظران جامعه شناسی و مطالعات اجتماعی حوزه و دانشگاه مطرح کردند: عینیت بخشی به عدالت اجتماعی رمز برون رفت از مشکلات امروز است جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه طی سخنانی در نشست علمی «تحلیل جامعه شناختی از آخرین وضعیت کشور با تاکید…