بایگانی برچسب

حکمت

حکمت متعالى ادیان

محمود بینا مطلق، به سال 1307 در تهران متولد شد. در سال 1348 دکترى فلسفه را از دانشگاه‏ گوتینگن آلمان گرفت، سپس در دانشگاه لوزان سوئیس به تحصیل و تدریس ریاضیات مشغول شد و از زمان ‏تاسیس دانشگاه صنعتى اصفهان در مهر 1356 تا کنون در آن دانشگاه…

پلورالیسم یا کثرت گرایی دینی

کثرت دینى را به دو گونه طولى و عرضى مى‏توان تقریر کرد، البته این تقریر مربوط به ادیان سماوى و توحیدى است. کثرت طولى عبارت است از ادیان یا شرایع آسمانى که در طول تاریخ ظهور نموده و به دین یا شریعت اسلام ختم گردیده‏اند، چنین کثرتى نه با…