بایگانی برچسب

خطوط لوله انرژی

طرحهای خطوط لوله انرژی در حوزه دریای مازندران (3)

محدودیّت‌ها و چالش‌های موجود در حوزه‌ی دریای مازندران شرایط جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی موجب برخی محدودیّت‌ها در زمینه‌ی تولید و انتقال نفت و گاز و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نفتی می‌شود. ولی مهمترین مسأله‌ای که…

طرحهای خطوط لوله انرژی در حوزه دریای مازندران (2)

راه شمالی از این راه که مورد حمایت دولت روسیه است آذربایجان و قزاقستان می‌تواند با کشیدن خطوط لوله‌ی تازه، نفتشان را به بندر نووروسیسک (‌Novorusysk) در دریای سیاه برسانند. این راه یکی از قدیمی‌ترین راه‌های انتقال انرژی منطقه است. صدور نفت…

طرحهای خطوط لوله انرژی در حوزه دریای مازندران (1)

پیشگفتار فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی در 1991، پایان دوره‌ای مهم از روابط بین‌الملل بود که دوران جنگ سرد یا دوران نظام دوقطبی خوانده می‌شد. بر اثر این فروپاشی، ساختار سیاسی، نظامی و اقتصادی جهان دچار دگرگونی شد و زمینه‌ی پیدایش جهانی نو با…