بایگانی برچسب

خودت را باور کن

خودت را باور کن

شاید برایتان پیش آمده باشد که مثلا در مکان جدیدی مشغول کار شده اید و تمایل پیدا کنید با یکی از همکاران که بیشتر به دلتان نشسته دوست شوید، اما همکاری دیگری که توجهی به او نداشته اید به سمت شما جذب شود و بخواهد با شما دوستی کند. شاید هم مشابه…