بایگانی برچسب

دامپینگ

روش‌‌‌های حقوقی مقابله با دامپینگ

غزاله دژم خوی - پژوهشگر دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران این کتاب* که در دی ماه ۱۳۸۴ از طرف موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی انتشار یافته، به احتمال قوی نخستین کتاب فارسی است که مستقلا در این موضوع نگاشته شده است. این کتاب که در۶…