بایگانی برچسب

دانشكده حقوق دانشگاه تهران

جعفر جعفرى لنگرودى

- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوقدان، حقوق پژوه، محقق و قاضى متولد ۱۳۰۲ لنگرود - فراگيرى علوم دينى و عربى و ادبيات عرب در حوزه هاى علميه مشهد - اخذ دكتراى حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه تهران - تجربه سال ها قضاوت در دادگسترى هاى ايران - بيش…