بایگانی برچسب

دانشگاه تربیت مدرس

کتابخانه کودک در دانشگاه شهید بهشتی

نرجس جعفرعلی کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم N.j.۱۳۷۶۲@gmail.com N.j.13762@gmail.com زهرا اهل ‌خیر کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم Za.ahlekheir@gmail.com

فساد اقتصادی , تقلب سیاه

معضل فساد اقتصادی و مالی در چند دهه اخیر به گونه ای گسترش یافته که اکنون به یک چالش جهانی تبدیل و تاکنون هشت کنفرانس بین المللی در خصوص بررسی زمینه ها، پیامدها و راهکار های مبارزه با آن برگزار شده است. کشور ما نیز از پدیده فساد اقتصادی…

کسب جایزه توسط از “انجمن علوم کتابداری و اطلاع رسانی آسیا و اقیانوسیه” (LISSASPAC)

 دکتر محمد حسن زاده، عضو محترم هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس و همکاران ایشان، موفق به کسب Award 2017  از"انجمن علوم کتابداری و اطلاع رسانی آسیا و اقیانوسیه" (LISSASPAC) شده‌اند. این Award با عنوان "Article of…