بایگانی برچسب

دانشگاه صنعتى اصفهان

حکمت متعالى ادیان

محمود بینا مطلق، به سال 1307 در تهران متولد شد. در سال 1348 دکترى فلسفه را از دانشگاه‏ گوتینگن آلمان گرفت، سپس در دانشگاه لوزان سوئیس به تحصیل و تدریس ریاضیات مشغول شد و از زمان ‏تاسیس دانشگاه صنعتى اصفهان در مهر 1356 تا کنون در آن دانشگاه…