بایگانی برچسب

دانشگاه معارف اسلامی

فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات تفسیری

عنوان نشریه: مطالعات تفسیری نوع نشریه: فصلنامه رتبه علمی: علمی _ پژوهشی شاپا:7256 ـ 2228 صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها دانشگاه معارف اسلامی مدیر مسئول: دکتر ابراهیم کلانتری سردبیر: دکتر سید رضا مؤدب دبیر…