بایگانی برچسب

دانلود کتاب های لاتین روانشناسی

The Routledge International Handbook of Critical Mental Health

این کتاب یکی از جامع ترین مجموعه های نظری و نوشته های کاربردی را برای دانشجویان، پژوهشگان و اندیشمندان و متخصصین ارائه می‌دهد. این کتاب در 308 صفحه در سپتامبر 2017 توسط انتشارات راتلج به چاپ رسیده و در حوزه های روانشناسی، نظریه های جامعه…

Inheritance in Psychoanalysis

Inheritance in Psychoanalysis State Univ of New York | English | 2018 | ISBN-10: 1438467877 | 368 pages by Joel Goldbach (Editor), James A Godley (Editor) Anthology of recent, cutting-edge work in psychoanalysis and philosophy on the…

Criminal Behavior: A Psychological Approach, Global Edition

Criminal Behavior: A Psychological Approach, Global Edition  by Curt R. Bartol, Anne M. Bartol 2016 | dition | ISBN-10: 1292157712 | 672 pages For undergraduate and graduate courses in criminal behavior, criminology, the…