بایگانی برچسب

دبیرستان البرز

راه بی بازگشت – زندگینامه همراه با تحلیل های مقطعی از وضع اجتماعی ایران

خلاصه راه بی‌بازگشت، سیر و سفر آدمی است به نقطه پایان زندگی در این دنیا، اما کوله‌باری است از اندوخته‌ها، آزمون‌ها و اندیشه‌ها که «چشم دل» آدمی را باز می‌کند. معرفی کتاب کتاب دربردارنده357 صفحه در 21 عنوان (سرفصل) است: 1. مقدمه 2. سخنی…