بایگانی برچسب

دبیرستان مروی تهران

کاظم معتمد نژاد

تولد : - اردیبهشت 1313 هجری شمسی، بیرجند  تحصیلات : - دیپلم ششم متوسطه، خرداد 1332، دبیرستان مروی تهران  - لیسانس رشته قضایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، خرداد 1336  - شهادتنامه های پایان تحصیلات دوره دکترای…