بایگانی برچسب

دریدا

فلسفه رادیو

در دنیای امروز رسانه‌ها به تنهایی نقش اطلاع‌رسانی ایفا نمی‌کنند. بلکه رسانه‌ها جزوی از ساحت زندگی انسان‌ها شده و کسی را نمی‌توان سراغ گرفت که به گونه‌ای، با یکی از رسانه‌ها ارتباطی نداشته باشد. به عبارتی دیگر رسانه به عنوان یکی از محصولات…

معنا از نظر دریدا

احمد بدری قسمت اول دریدا در نخستین نوشته‌هایش نشان داد که کار در بنیانِ متافیزیک همواره از موارد متمایز یا از تقابل‌های دوتایی آغاز می‌شود. دریدا در مورد یکی از انواع تقابل‌های دوتایی با دقت بیشتری بحث کرده، و آن تقابل «نوشتار» و…

زندگی در سایه تاویل های بی پایان

ژاك دریدا (۲۰۰۴-۱۹۳۰.م) فیلسوف نامبردار و اثرگذار زمانه ماست. دامنه اندیشه ها و تأملات او افزون بر اقلیم فرهنگی غرب، اكنون فضای فكری ایران را نیز دربر گرفته است. ورود اندیشه های این فیلسوف به ایران، همچون هر اندیشه نویی با واكنش هایی متفاوت…