بایگانی برچسب

دموکراسی لیبرال

بچه‌های بهشت

رمان «استخوان‌های دوست داشتنی» سرآغازی تکان‌دهنده دارد؛ تکان‌دهنده و پرسش‌برانگیز: چرا در جامعه‌ی ثروتمند، متنوع و مدعی ایالات متحده آمریکا چنین رخدادهای تکان‌دهنده و بلکه هراس‌باری پدید می‌آید؛ آن هم نه در آغاز مهاجرت و اشغال سرزمین خدادی…