بایگانی برچسب

دوزیستی

مبانی جامعه‌ شناسی هنر

مبانی جامعه‌شناسی هنر نویسنده: علی رامین موضوع: جامعه‌شناسی جامعه‌شناسی هنر، دانشی «دوزیستی» متشکل از دو رکن هنر و جامعه‌شناسی است. هنر، واژه‌ای با بار ارزشی، از زمره‌ی علوم انسانی است که سرشتی کیفیت‌گرا دارد. زیباشناسان و فیلسوفان هنر…