بایگانی برچسب

دوفصلنامه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی

دوفصلنامه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی

 شماره جاری: دوره 11، شماره 21، تابستان 1399، صفحه 1-120  1. مالکیت مشاع هنرهای نمایشی( عروسک) صفحه 5-15  10.30480/DAM.2020.1014.1253 مژده ظفری؛ محمدهادی ساعی مشاهده مقاله  اصل مقاله 213.73 K 2. ساز و کار…