بایگانی برچسب

دُرة الاخبار و لمعة الانوار

دكتر سيدجلال الدين محدث ارموى

استاد فقيد دكتر سيدجلال الدين محدث ارموی (۱۳۵۸-۱۲۸۳) از بزرگ ترين كتاب شناسان و متن پژوهان معاصر بود كه در كنار تدريس دانشگاه، به تحقيق و تصحيح متون می پرداخت و حدود ۷۰ كتاب از او به جای مانده است. سخن از انسانی بزرگ، محققی عاليقدر و…