بایگانی برچسب

دکتر علی عباسی

سیری در تاریخچه نقد ادبی

سخن راهی است برای نزدیکی دو فرد؛ کوتاه‌ترین راه بین دو قلب؛ آغاز ارتباط و آغاز زندگی است. تا موقعی که سخنی، هنری، حرفی نباشد کلمه نقد هم معنا نمی‌یابد. شروع نقد هنگامی است که گفتاری آغاز و یا اثری عرضه شده باشد. برای نقد، حداقل وجود یک…