بایگانی برچسب

دکتر فریبرز خسروی

ما و اپیدمی اطلاعات (Infodemic)

(لیزنا: گاهی دور/گاهی نزدیک 264) دکتر فریبرز خسروی، رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران حضرت مولانا فرموده‌اند: جان نباشد جز خبر در آزمون هرکه را افزون خبر جانش فزون اما به‌نظر می‌رسد این فزونگی اطلاعات در اوائل قرن…