بایگانی برچسب

دکتر نرگس نشاط شمیرانی

نرگس نشاط

رزومه و آثار به زودی اضافه خواهند شد دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 1. تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رفتار اطلاع جویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی نویسنده : کریم خانی، احمد؛ نشاط، نرگس؛ مجله: تعامل انسان و اطلاعات »…