بایگانی برچسب

دین در بهداشت روانى

دین و بهداشت روانى

● مراد از تعبیر بهداشت روانى دقیقاً چیست؟ تفاوت هاى بهداشت روانى با بهداشت جسم و بهداشت ذهن در چیست؟ آیا این سه در یک دیگر تأثیر دارند؟ اگر آرى, تاثیرشان به چه صورت است؟ شاید براى پاسخ به این سؤال, بهتر باشد که ابتدا به همان تفاوتى که…

نقش دین در بهداشت روانى و فرآیندهاى روان درمانى

به هستى یزدان گواهى دهیم روان را به دین آشنایى دهیم هنگامى که انسان دردمند و تنها, ناامید از کمک دیگران در کاهش دردهاى جسمى یا روانى خود راهى به جایى نمى یابد, هنگامى که امید بهبودى از بیمار مبتلا به اختلال روانى یا جسمانى با سیرى مزمن و…