بایگانی برچسب

راهنمای آموزش اسلامی

معرفی کتاب Handbook of Islamic Education

جهانی شدن و مهاجرت مسلمانان به مناطق مختلف در سراسر جهان منجر به افزایش ارتباطات مسلمانان و غیرمسلمانان شده و نیاز به آموزش‌های اسلامی را بیشتر کرده است. رضا ارجمند از دانشگاه لینه از گردآورندگان کتاب جدید راهنمای آموزش اسلامی می‌باشد، که…