بایگانی برچسب

رزومه تحصیلی

عناصر اصلی رزومه تحصیلی

برای نگارش رزومه تحصیلی باید در نظر داشته باشید که کمیته آکادمیک هر دانشگاه سالیانه صدها رزومه را بررسی می کند و به خوبی قدرت تمایز بین یک رزومه عادی و یک رزومه خاص را دارد. عناصر اصلی که وجود آنها در رزومه تاثیرگذار است شامل:…

جایگاه ترجمه کتاب در رزومه تحصیلی، مصاحبه دکتری و بنیاد نخبگان

تحصیل علم‌ودانش از چیزی که به نظر می‌رسد سخت‌تر است و ارتقا کیفیت نظام ‌آموزش‌عالی دائماً دانشجویان را به چالش می‌کشد تا کارنامه‌ پُر‌وپیمانی پس از فارغ‌التحصیلی داشته باشند. به همین دلیل ترجمه کتاب، دانشجویان را یک سروگردن بالاتر از سایر…