بایگانی برچسب

رمان و انقلاب اسلامی

رمان و انقلاب اسلامی

میلان کوندرا 1 معتقد است که رمان ماهیتاً در جست‌وجوی کشف معمای «من» است. نه آن‌که درصدد کشف این معما برآید، نه؛ رمان با این پرسش که «من» چیست و چه وضعی در جهان دارد آغاز می‌شود. او به خوبی بر این معنا واقف است که این پرسش صورتی مابعدالطبیعی…