بایگانی برچسب

روابط اجتماعی

دیالوگ از منظر گادامر و هابرماس

 بابک حقیقی راد یورگن هابرماس متفکری است که در حوزه های گوناگونی چون جامعه شناسی، فلسفه و علوم سیاسی نقش بسیار مهمی را در جهان اندیشه و به ویژه در آلمان ایفا کرده است. هابرماس با بسیاری از اندیشمندان هم عصر خود درگیر مشاجراتی…

چطور دوستی به آلتِ دست زورمندان تبدیل شد

چگونگی سوءاستفادۀ سیاست و کسب‌کارهای بزرگ از روابط اجتماعی و اقتصاد رفتاری پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۰۰ ویلیام دیویس ترجمۀ: سیدامیرحسین میرابوطالبی مرجع: Guardian افرادی که از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند خودبین‌تر…