بایگانی برچسب

روانشناختی زنان

مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان

 دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 62، بهار 1399، صفحه 1-10   1. بررسی جامعه شناختی احساس طرد شدگی زنان در بین خانواده های زن سرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی شهر مشهد صفحه 1-2 پویان احیایی؛ خدیجه سفیری؛ آیدا مرکزی…

فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان – دوره 16، شماره 1، بهار 1397

زنان و تجربه ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه دار شهر سنندج) صفحه 7-42امید قادرزاده؛ میترا خلقی مشاهده مقاله | اصل مقاله 2.43 MB بررسی تفاوت جنسیّتی در طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های مقابله‌ای: رویکرد طرح‌واره محور…