بایگانی برچسب

روان‌کاوی

واژگان فروید

«واژگان فروید» پل لوران اسون ترجمه‌ی کرامت موللی واژگان فروید واژگان روان‌کاوی است. مجموعه‌ای از واژگان نو و به‌ویژه واژه‌هایی که بر مبنای کاربرد زنده‌ی زبان ساخته شده‌اند تا «دانش از ناخودآگاه» را به بیان آورند، دانشی حاصل از تجربه‌ی…

دیگرى از من چه مى خواهد؟

مقاله حاضر، که به رغم محتواى دشوارش کوشیده است زبانى نسبتاً ساده و فهم پذیر را براى نوشتن درباره ژاک لاکان به کار گیرد، به چند مضمون اصلى در روانکاوى لاکان مى پردازد. مسأله اصلى چگونگى ساخته شدن سوژه و ورود خوفناک او به عرصه نمادین است که…

Inheritance in Psychoanalysis

Inheritance in Psychoanalysis State Univ of New York | English | 2018 | ISBN-10: 1438467877 | 368 pages by Joel Goldbach (Editor), James A Godley (Editor) Anthology of recent, cutting-edge work in psychoanalysis and philosophy on the…