بایگانی برچسب

روان شناسى

روان شناسى تربیتى

الف. تعریف تعریف «روان شناسى تربیتى» به «آنچه روان شناسان درباره تعلیم و تربیت گفته اند»، تعریف رایجى نیست و کسى به چنین تعریفى از روان شناسى تربیتى نرسیده است. با این حال، این یکى از چند تعریف محتمل است. ارزش چنین تعریفى در آگاهى یافتن بر…

روانشناسی سلامت

روانشناسى سلامت به فهم رفتار انسان از حیث سلامت و بیمارى مربوط است. پرکاربردترین تعریف این حوزه توسط مترازو ارائه شده است. براساس این تعریف, روان شناسى سلامت (مجموعه برنامه هاى خاص آموزشى, علمى و حرفه اى رشته روان شناسى است براى ارتقا و حفظ…

نظريه «اِسناد» الگويى براى تبيين علل رفتارهاى ميان فردى

مجيد ستوده نيا مقدّمه زندگى اجتماعى امروزه آكنده از روابط اجتماعى و تعاملات ميان فردى است. ما بيش تر ساعات بيدارى خود را در تعامل با ديگران مى گذرانيم و نيازهاى فردى و جمعى خود را از همين روابط تأمين مى كنيم. طبيعت اجتماعى انسان او را…