بایگانی برچسب

روش تحقیق در علوم انسانی

تحلیل گفتمان به مثابه یک روش تحقیق در علوم انسانی

علی حاتمی - دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه شیراز سمیرا جبارنژاد - دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهرا چكيده انسانها زبان را به منظورهاي مختلفي چون انتقال و كسب اطلاعات ، بيان احساسات و مواردي از اين قبيل به…