بایگانی برچسب

روش شناسی

روش‌شناسی، مخاطب‌شناسی و سکولاریسم(1)

درآمد مطالعه در رسانه‌ها و روش‌های مورد استفاده در آن‌ها، بر اساس نوع رسانه و نوع عملکرد آن‌ها، دارای اشکال و انواع گوناگون است. با این نگاه، به تعداد رسانه‌های موجود، روش بررسی و مطالعه در آن‌ها پدیدار شده است. در حوزة وسایل ارتباط جمعی،…

ساختار چکیده

چکیده مقالات علمی، چه فارسی، چه انگلیسی، تابع ساختار IMRAD است. و شامل بخشهای زیر است: ⭕️1. Introduction مقدمه: در این بخش باید اهداف، فرضیه ها وعلت انجام تحقیق و به نوعی مسئله و اهمیت تحقیق بیان شود. چرا این تحقیق انجام شده و چه سؤالات،…

روش‌شناسی اندیشه اجتماعی ابن‌ رشد

میثم واثقی* چکیده مقاله حاضر به «روش‌شناسی اندیشه اجتماعی ابن‌ رشد» می‌پردازد. ابن رشد از فیلسوفان متعلق به غرب عالم اسلام و شارح آثار ارسطو است. روش‌شناسی او متفاوت با فیلسوفان شرق عالم اسلام، مانند ابن‌سیناست. تربیت در خانواده‌ای اهل…

ویژگی های مقاله های پژوهشی (10-7)

 تشریح روش شناسی مورد استفاده و تبیین رویکرد مقاله اجرای هرطرح پژوهشی مستلزم به کارگیری یک روش شناسی مناسب است که پژوهشگر را به اجرای طرح مورد نظر و پاسخ گویی به پرسش های پژوهش قادر می سازد.تبیین دقیق روش مورد استفاده و دلایل انتخاب آن از…

روش شناسی، مخاطب شناسی و سکولاریسم

درآمد مطالعه در رسانه‌ها و روش‌های مورد استفاده در آن‌ها، بر اساس نوع رسانه و نوع عملکرد آن‌ها، دارای اشکال و انواع گوناگون است. با این نگاه، به تعداد رسانه‌های موجود، روش بررسی و مطالعه در آن‌ها پدیدار شده است. در حوزة وسایل ارتباط جمعی،…