بایگانی برچسب

رژیم‏‌هاى درمانى

چاقى؛ بیمارى روزگار ما (2)

در قسمت پیش با ابعاد تازه‏اى از بیمارى چاقى آشنا شدیم. اکنون مى‌‏خواهیم به رژیم‏‌هاى درمانى مربوط به اضافه وزن و روش‏هاى صحیح کنترل وزن بپردازیم. چاقى باید مشابه انواع بیمارى‏هاى مزمن در نظر گرفته شود. درمان چاقى نیز نیاز به تغییر…