بایگانی برچسب

رژیم مطلوب

چاقى؛ بیمارى روزگار ما (1)

چاقى، به عنوان بیمارى حاصل تمدن و پیشرفت، نه تنها در کشور ما بلکه در سراسر جهان شایع است، به طورى که حدود 1/1 میلیارد نفر در دنیا دچار اضافه وزن هستند. این بیمارى از علل اصلى بروز سایر بیمارى‏ها مثل سرطان، بیمارى‏هاى قلبى - عروقى،…