بایگانی برچسب

زنان و ورزش

المپیک و استیلای فرهنگی

مفسر حیرت‌زدة تلویزیون استرالیا در پایان دور نیمه‌نهایی مسابقه فوتبال نیجریه و برزیل با فریادی حاکی از ابراز شگفتی از پیروزی تیم نیجریه می‌گوید: «باور نکردنیه! از میان همة کشورها، نیجریه؟!» اکثر مطبوعات غرب بالاتفاق نتیجه مسابقه را با کلمة…