بایگانی برچسب

ساختار اجتماعی

ردپای زیستن

در چند دهه پیش جامعه‌شناسان در بررسی ساختار اجتماعی جوامع از مفاهیم طبقات و قشرهای اجتماعی استفاده می‌کردند و با کمک آنها می‌کوشیدند افراد جامعه را به گروه‌هایی با ویژگی‌های مشابه تقسیم کنند، اما پس از گسترش وسایل ارتباط جمعی، زمان انقضای…