بایگانی برچسب

ساختار مقاله علمی

رعایت ساختار مقاله علمی

رعایت ساختار مقاله علمی: رعایت ساختار معمول مقالات علمی از مهم‌ترین نکاتی که در حین نگارش یک مقاله باید مدنظر باشد. یک مقاله علمی عموماً دارای بخش‌های زیر است: 1- عنوان؛ 2- چکیده؛ 3- کلیدواژه‌ها؛ 4- مقدمه؛ 5- بیان مسأله؛ 6- تبیین هدف؛…