بایگانی برچسب

سادات ساکن قم

موقعیت سادات قم از دوره مغولان تا صفویه

رشته: تاریخ - تاریخ ایران اسلامی  پدیدآور: علیا زرگوش استاد راهنما: امیرتیمور رفیعی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سادات ساکن قم ،در دوره مغولان و تیموریان به عنوان…