بایگانی برچسب

سازمان جهانی تجارت

پیامد‌های عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت

با فراگیر شدن جهانی شدن اقتصاد و ادغم مراکز تجاری و بازرگانی جهان پس از جنگ جهانی دوم که با تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای و پیمان‌های تجارت آزاد آغاز شد می‌توان گفت که جهانی شدن از بعد اقتصادی، پیشرفت بیش‌تری داشته و سرنوشت کشور‌های…

اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت: نتایج مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه

 بهرام مستقیمی (مترجم)، فرزاد مرادپور (مترجم)، غزاله دژم خوی (مترجم)، ماندانا فاضل (مترجم)، مسعود طارم سری (مترجم)، میترا نصیری (مترجم)،امیرهوشنگ فتحی زاده (مترجم)، ابوالقاسم بینات (مترجم)، حمیدرضا اشرف زاده (مترجم) ناشر: موسسه مطالعات و…

سازمان جهانی تجارت؛ ساختار، قواعد و موافقت‌نامه‌ها «مجموعه آموزشی»

سازمان جهانی تجارت تقریبا کل تجارت جهانی را زیر پوشش خود دارد و قواعد و مقررات آن درواقع به قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است. در این اثر با استفاده از منابع اصیل و دست اول سعی شده است که کلیه موضوعات مربوط به سازمان جهانی تجارت ـ از…