بایگانی برچسب

سایت کتابخانه دیجیتال واتیکان

دسترسی آنلاین رایگان به 15000 نسخه‌ خطی کتابخانه واتیکان

سر اسقف چزاره پازینی، رئیس کتابخانه واتیکان، از آغاز به کار سایت کتابخانه دیجیتال واتیکان با ارائه 15000 نسخه خطی که نتیجه 5 سال فعالیت در دیجیتال‌سازی منابع این کتابخانه ارزشمند و تاریخی می‌باشد خبر داد. وی عنوان کرد چنانچه بتوانند هر سال…