بایگانی برچسب

سبک جدید زندگی

سبک جدید زندگی در آمریکا

در سال 1991 در آمریکا اعلام شد که 61 درصد از بزرگسالان و 13 درصد از کودکان و نوجوانان، دارای اضافه وزن هستند. فقط 3 درصد از مردم، برنامه تغذیه روزانه خود را با دستورالعملهای منشور غذایی فدرال تنظیم می ;کنند که شامل حبوبات، میوه ها، سبزیجات…