بایگانی برچسب

سرانه مطالعه کتاب

سرانه مطالعه در کشور و چگونگی افزایش آن

برنامه روی خط خبر با موضوع سرانه مطالعه در کشور و چگونگی افزایش آن با حضور دکتر محسن حاجی زین العابدینی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی 1 دی ماه 1397 ساعت 8