بایگانی برچسب

سرمایه اجتماعی

بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده‌های…

دانشکده ارتباطات پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، رشته تحقیق در ارتباطات بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه­ های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده­ های تهرانی استاد راهنما: دکتر محمدعلی…

فصلنامه مطالعات شهری

فصلنامه مطالعات شهری دانشگاه کردستان براساس جلسه ی مورخ 1388/10/20 به شماره ی ثبت 88/10459 هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشار و طبق رای کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه…

تاثیر سرمایه اجتماعی بر خانواده‌گرایی جوانان شهر تهران در سال 1397-1396

فرزانه معززی خنده‌روی یزدی چکیده رشد جامعه و خود شکوفایی آن متکی بر سرمایه های انسانی، مادی و اجتماعی خانواده ها بوده و این سرمایه ها نیازمند احساس امنیت است. بی تردید آن گاه که روح و جسم اعضای خانواده در آرامش و آسودگی خاطر باشد،…

برنامه ریزی برای زبان (1)

نوشتار حاضر بخش نخست متن سخنرانی دکتر نگار داوری اردکانی با عنوان «برنامه ریزی برای زبان فارسی» است که روز سه شنبه 26 شهریور 1387 در شهر کتاب مرکزی ایراد گردید. وی در این سخنرانی به معرفی اجمالی ابعاد نظری و عملی برنامه‌ریزی زبان از نقطه…

فصلنامه علوم اجتماعی

فصلنامه علوم اجتماعی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران…

نقش تولیدات فرهنگی درعدم ارائه خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایه‎های اجتماعی

چکیده  هدف این مقاله بررسی ابعاد سه گانه‏ ی سرمایه‎ی اجتماعی، خشونت نمادین و عرصه ‏ی تولیدات فرهنگی در عدم ارائه خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایه‎های اجتماعی، با توجه به نظریه ‏ی بوردیو است. بنابراین مطالعه حاضر با بهره ‏گیری از…

سرمایه اجتماعی در آموزه‌های اسلامی

آموزه‌های اسلام در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و فقهی خود منجر به پیدایی و تقویت سرمایه اجتماعی در شکل درون‌گروهی در مرحلة ابتدایی و برون‌گروهی در مرحلة بعد می‌گردد. در این اثر ابعاد تعالیم دین اسلام با دو بُعد عینی (ساختاری) و ذهنی (شناختی)…