بایگانی برچسب

سوفيست‌

فيلسوفان پيش‌سقراطی و انديشه‌ عدالت

در گذر از انديشه‌ اسطوره‌ای به انديشه‌ عقلانی و در نگرورزی‌های فلسفی آغازين، از نام اسطوره‌ای الهه‌ عدالت (dike)، تدريجا" مفهوم يونانی عدالت (dikaiosyne) شکل می‌گيرد. تلاش در تبيين مفهومی، نخستين بار نزد آناکسيماندر (Anaximander) فيلسوف…