بایگانی برچسب

سوژه‌ی لاکانی

سوژه‌ي لاکانی؛ ميان زبان و ژوئيسانس

سوژه‌ي لاکاني؛ ميان زبان و ژوئيسانس، نخستين کتاب فينک و يکي از اساسي‌ترين کتاب‌ها در زمينه‌ي روانکاوي لاکاني است. اين کتاب نظريه‌ي از بنياد نويي را درباره‌ي سوژه و سوبژکتيويته، آنگونه که در کار ژاک لاکان يافت مي‌شود، عرضه مي‌کند. شايد…