بایگانی برچسب

سياوش تليانى

رفتار با بچه هاى «داون»

اگر شما هم پس از تولد نوزادتان متوجه توانايى شناختى كمتر از حد متوسط، دست و پاى كوتاه، ماهيچه هاى ضعيف، چشم هاى بادامى ، نيم رخ مسطح ، گوش هاى كوچك و گردن كوتاه او شديد، به هيچ وجه نگران نشويد چرا كه نوزاد مبتلا به «سندرم داون» شما مى تواند…