بایگانی برچسب

سیتی-گروپ

اینترنت، هیولاهای پس از بحران را می زاید

تلاطمات غیر قابل کنترل نظام مالی سال گذشته به یک بحران تمام عیار اقتصادی در سطح جهان منجر شد. امروز هنوز که هنوز است رابطه‌ی تنگاتنگ و عمقی این بحران و جهان ارتباطات درک نشده. بانک ها و شرکت‌ها از آنرو که مناسبات تجاری اینک جهانی شده شان،…