بایگانی برچسب

سیدحسن حسینی بهزودی

فلسفه؛ ضرورت دانش معاصر

کتاب «زیبایی‌شناسی و فلسفه رسانه» زیر نظر سیدحسن حسینی بهزودی ترجمه و ویرایش شده‌است که در این نوشتار به جنبه‌هایی از آن می‌پردازیم. چه نسبتی میان رسانه، فلسفه و زیباشناسی هست! عموما اولین پرسشی که در برخورد با واژه فلسفه فلان یا فلسفه…